מאחו×Øי הניצוׄ: הה×Ŗאהבו×Ŗ בקולקציי×Ŗ TWILIGHT

מאחו×Øי הניצוׄ: הה×Ŗאהבו×Ŗ בקולקציי×Ŗ TWILIGHT

מה הופך א×Ŗ קולקציי×Ŗ TWILIGHT לכל כך אהובה?Ā ×ž×” ההש×Øאה שלה, החומ×Øים והייחוד שלה מבין שא×Ø ×”×§×•×œ×§×¦×™×•×Ŗ של המו×Ŗג?Ā ×‘×Ŗחיל×Ŗ ×Ŗהליך עיצוב הקולקציה היה די ב×Øו×Ø ...

Read more