הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

 • המותג - /eios Jewelry עינת יוספזון
 • האתר - אתר האינטרנט eiosjewelry.com.
 • מוצרים/ פריטים - התכשיטים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
 • הלקוחה/ המשתמשת- מבצעת ההזמנה והגולשת באתר.
 • זמן אספקת מוצרים: יום אספקת מוצרים – היום בו נמסרה מוצרים ליעד המבוקש ע״י הלקוחה.
 • דואר רשום למשלוח מוצרים: עד 14 ימי עסקים, תלוי בדואר ישראל
 • דואר שליחים: עד 3 ימי עסקים (בכפוף למדיניות חברת המשלוחים)
 • כתובת למשלוח דואר - הכתובת שציינה המזמינה ככתובת למשלוח פריטים שהוזמנו.
 • המועד המבוקש לאספקת הסחורה - המועד שציינה המזמינה כמועד בו היא מעדיפה שתסופק לה הסחורה.
 • יום ביצוע ההזמנה - היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצעה המזמינה.
 • ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
 • תקנון זה מנוסח בלשון נקבה אך מיועדים לשני המינים.
 • דואר אלקטרוני- כתובת האי מייל שמסרה הלקוחה באתר החברה.
 • אמצעי תשלום- התשלום באתר מתבצע באמצעות PayPal ו/או באמצעות תשלום בטלפון על ידי נציגה של eios Jewelry אשר יוצרת קשר עם המשתמשת להשלמת תהליך הרכישה. 
 • אופן משלוח- דואר שליחים ודואר ישראל
 • עסקה/ביצוע עסקה-

מבוא

 1. הנך מתבקשת לקרוא בעיון את התקנון ותנאי השימוש באתר במלואן כתנאי מוקדם לכל התקשרות עם האתר. יודגש כי גלישה באתר ו/או רכישה של מוצרים באתר מבטאים את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון ותנאי השימוש. לא תהא למשתמשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או eios Jewelryו/או מי מטעמה.
 2. ככל וישנן השגות או אינך מסכימה לתקנון ותנאי השימוש, הנך מתבקשת להימנע מלעשות שימוש באתר.
 3. מובהר כי התקנון ותנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר, בכל מכשיר קצה – בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת אחר.
 4. המשתמשת מצהירה כי היא כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
 5. ככל שתבוצע פעולה באתר על ידי קטינה (מתחת לגיל 18) או משתמשת אחרת שאינה רשאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס מטעמה, הרי שהמשתמשת נדרשת ליידע את ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות תנאי השימוש והתקנון ולקבל את אישורם והסכמתם לביצוע כל פעולה באתר. ההורה ו/או האפוטרופוס אחראים ליידע את הקטינה המעוניינת לגלוש באתר על ההוראות הקבועות בתנאי השימוש והתקנון ולפקח על פעילותה. יודגש כי כל פעולה אשר תבוצע באתר על ידי הקטינה מהווה הסכמה של הקטינה ו/או ההורה ו/או האפוטרופוס לתנאי השימוש והתקנון;
  התקנון ותנאי השימוש באתר יחייבו את המשתמשת, eios Jewelry ו/או מי מטעמה, האתר ו/או מי מטעמו ויורשיהם.
 6. התקנון ותנאי השימוש ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם להסדרת תנאי השימוש באתר, עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
 7. על המשתמשת לפנות לאתר, מעת לעת, על מנת לעיין בתקנון ותנאי השימוש העדכניים.
 8. התקנון ותנאי השימוש באתר ייכנסו לתוקף עם פרסומם באתר
 9. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 10. אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות.
 11. השימוש באתר הוא לצרכים פרטיים בלבד. אין לעשות שימוש באתר לצרכים מסחריים ו/או צרכים אחרים שלא אושרו מראש ובכתב על ידי הנהלת האתר.
 12. המשתמשת באתר אינה רוכשת זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות באתר, למעט זכות לשימוש באתר כמפורט בתקנון ובתנאי שימוש אלו.
 13. למען הסר ספק: אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר זה ללא אישורה המפורש ובכתב של הנהלת האתר.
 14. בעשותך שימוש באתר ו/או במסגרת ההתקשרות עם eios Jewelry בע"מ הנך מתחייבת למסור פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותך.
 15. ככל שקיים חשש כי אדם או גוף כלשהו משתמש או השתמש בפרטי משתמשת, על המשתמשת להודיע על כך להנהלת האתר באופן מיידי.
 16. הנהלת האתר רשאית למנוע משתמשת מסוימת לעשות שימוש באתר על-פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש של משתמשת באתר.
 17. הנהלת האתר אינה מתחייבת לכך שהשימוש באתר יהיה מאובטח, מדויק, שלם, נטול הפרעות, נטול תקלות או חופשי מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות ולא תישא בכל אחריות לנזקים שייגרמו, ככל שייגרמו, למשתמשת הנובעים מגורמים אלו מפעילותה באתר.
 18. המשתמשת מתחייבת לדווח להנהלת האתר על כל פרסום בעל אופי פוגעני, מטעה או בלתי הולם בהם היא נתקלה במהלך השימוש באתר.
 19. הנהלת האתר תשתדל לגרום לכך שהאתר ושירותיו יהיו זמינים תמיד. עם זאת לא ניתן להתחייב לזמינות רצופה נטולת תקלות. ככל שתהיה תקלה באתר תפעל הנהלת האתר להחזירו לפעילות מהר ככל האפשר וכך גם במקרה של השבתה לצרכי תחזוקה. מובהר כי לא יינתן כל פיצוי כספי או זיכוי בשל הפסקת פעילות האתר, אף אם בשל כך יגרם למשתמשת ו/או לצד שלישי כלשהו נזק ישיר או עקיף כלשהו.

 

 

 

הזמנה ורכישת מוצרים

 1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי הלקוחה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
 2. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוחה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
 3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק: שם פרטי ומשפחה, טלפון, דואר אלקטרוני כתובת למשלוח . אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, תחויב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. מסירת פרטים שגויים ביודעין מהווה הפרה של תנאי השימוש באתר ותקנון זה והמותג שומר לעצמו את הזכות לנקוט בהליכים משפטיים כנגד המשתמשת.
 4. הלקוחה תירשם לאתר באמצעות דואר אלקטרוני וקביעת סיסמא אישית או שימוש בפרטים הרשומים כמשתמשת באתר פייסבוק או שימוש בפרטים הרשומים כמשתמשת באתר גוגל+ לשימוש וכניסה לאתר ובכך תוכל לצפות בהיסטורית הזמנות, פריטים שמורים, אפשרות לקבל הטבות באתר כפי שמציע האתר מעת לעת.
 5. תהליך הרכישה/ אופן הזמנה- לאחר ביצוע הזמנה על ידי בחירה של מגוון הפריטים המוצגים באתר, סימון הכמות המבוקשת, הצבע/ אופן הציפוי ו/או החומר, המידה המבוקשת (ככל ונדרש) והוספה לסל ולחיצה על תשלום. הלקוחה תבחר את אופן המשלוח ו/או איסוף עצמי. יצוין כי ייתכן והמשלוח יהיה כרוך בתשלום נוסף.
  סיום תהליך הרכישה יהא רק לאחר אישור אמצעי התשלום על ידי חברת האשראי/ PayPal.
 6. ככל ולא יתקבל אישור לרכישה מחברת האשראי/ PayPal באמצעות אמצעי התשלום שמסרה הלקוחה, תימסר ללקוחה הודעה על כך וזו תידרש למסור אמצעי תשלום חלופי. במקרים אלו המותג אינו מתחייב לשמור על הזמנת הפריטים ובנסיבות אלה תהליך הרכישה לא הושלם.
 7. יובהר כי המותג אינו מתחייב לשמור על ההזמנה/ הזמנות הלקוחה המצויות בסל עד למועד סיום תהליך הרכישה.
  לאחר השלמת תהליך הרכישה וקבלת אישור על אמצעי התשלום תימסר ללקוחה הודעה על השלמת תהליך הרכישה באמצעות כתובת דואר אלקטרוני שהזינה הלקוחה בטופס מילוי פרטים.
 8. יובהר כי מיד בסיום תהליך הרכישה יחויב אמצעי התשלום של הלקוחה בגין רכישת הפריטים.
 9. המחירים באתר כוללים מע“מ, אלא אם כן צוין אחרת.
 10. הלקוחה מצהירה כי היא מודעת לחוקים ולתקנות המסדירות את השימוש בכרטיסי אשראי בכל הנושאים הנוגעים ל-"רכישה מרחוק" ו/או "עסקת אינטרנט".
 11. המותג שומר לעצמו את הזכות לסרב לקבל הזמנות מלקוחות על פי שיקול דעתו הבלעדי ולא תהיה כל טענה ללקוחות אשר רכישתן המבוקשת לא התאפשרה או בוטלה.
 12. הזמנת הפריטים כפופה לזמינותם במלאי, המשתנה מעת לעת ומותנית כאמור באישור התשלום ובאישור תהליך הרכישה. ככל והפריט אינו זמין במלאי לא יהא המותג מחויב באספקתו. למשתמשת לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמשת ו/או לצד שלישי. בנסיבות אלו, תשיב הנהלת האתר כל סכום ששילמה המשתמשת, ככל ששילמה, ו/או תבטל את החיוב של אמצעי התשלום ככל שבוצע.
 13. מובהר כי התמונות ו/או צילומים המוצגים באתר הינם לצורך המחשה בלבד ככל שתחול טעות בתיאור הפריט ו/או בתמונת הפריט המותג שומר לעצמו הזכות לבטל את הרכישה.

 

אספקת מוצרים

 1. יש לוודא שהפריט שנבחר, הכתובת למשלוח ופרטים דרושים אחרים נכונים ומדויקים, כפי שפורט לעיל. המותג לא יישא באחריות למקרים בהם ההזמנה בוצעה ברשלנות, לרבות מקרים בהם מולאו על ידי המשתמשת פרטי משלוח שגויים, נפלו טעויות בכמויות ההזמנה או הוזמן מוצר שגוי. יודגש כי החובה למלא פרטים נכונים מוטלת על הלקוחה ובמידה והוזנו ו/או נמסרו פרטים שגויים, המותג לא יישא בכל אחריות בשל כך.
 2. לאחר השלמת הרכישה באתר ואישור אמצעי התשלום כאמור לעיל, יישלח המוצר, בין 4-14 ימי עסקים, למשתמשת באמצעות אופן המשלוח שנבחר לכתובת הדואר שסיפקה הלקוחה.
 3. השליחות באתר מתבצעת באמצעות דואר ישראל ולפי תקנון דואר ישראל ו/או חברת שליחויות אחרת שתפעיל הנהלת האתר.
 4. במקרים בהם דואר ישראל אינו מספק שירות לכתובת שסיפקה הלקוחה, עלות המשלוח תהא על פי העלות שתקבע על ידי חברת השליחויות.
 5. הנהלת האתר אינה מתחייבת לזמן המשלוח של המוצר שנרכש ולא תישא בכל אחריות במקרה של עיכוב אשר אינו נובע ממעשיה, לרבות כאמור במקרה של הזנת כתובת שגויה על ידי המשתמשת, במקרים הקשורים לפעילות של ספקים שונים ו/או מלאי המוצרים ו/או במקרים של "כוח עליון" ו/או מקרים אחרים אשר אינם בשליטתה, לרבות תקלות הנובעות מחברת השליחות או כל תקלה אחרת הנובעת ממחדל או מעשה של חברת השליחויות, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר אשר אינו בשליטתה של הנהלת האתר.
 6. במקרים בהם דואר ישראל אינו מספק שירות לכתובת שסיפקה הלקוחה, עלות המשלוח תהא על פי העלות שתקבע על ידי חברת השליחויות.

עלויות הביטוח יחולו על המשתמשת ובכל מקרה הנהלת האתר לא תישא

באחריות לביטוח המשלוח ו/או לפגמים שייווצרו במהלך המשלוח.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת והחלפת פריטים

 1. אופן רכישת פריטים וביטול עסקה באתר כפופים לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.
 2. במידה ומשתמשת מעוניינת לבטל עסקה, ניתן לבצע זאת באמצעות הגשת בקשה מתאימה בכתב בלבד באמצעות כתובת דואר אלקטרוני eiosbyeinat@gmail.com. יובהר כי בקשה זו תתאפשר ובלבד טרם משלוח הפריט.
 3. ביטול עסקה ניתן יהיה לבצע תוך 14 ימים לאחר קבלת הפריט ובהודעה מראש לכתובת הדואר האלקטרוני eiosbyeinat@gmail.com, יש לפרט בבקשה את הסיבה לביטול העסקה ואת פרטי העסקה. בהתאם לטופס ביטול עסקה.
 4. הזכות לביטול עסקה מותנית בכך שהפריט יוחזר על ידי הלקוחה לכתובת של המותג ברחוב מוהליבר 6, תל אביב (קומה 1). באריזתו המקורית ומבלי שנפל במוצר כל פגם ולא נעשה בו שימוש. אין באמור כדי לפגוע בזכותו של המותג לפעול לקבלת כל סעד אחר לו זכאית על פי כל דין.
 5. יובהר כי המותג אינו אחראי לאובדן ו/או פגם שנפל במהלך משלוח הפריט. האחריות על החזרת הפריט ועלות נוספת ככל שתידרש על החזרת הפריט תחול על הלקוחה בלבד.
  עוד יובהר, כי בביטול עסקה בה הרכישה בוצעה ללא עלות משלוח מצד הלקוחה, כחלק מהטבה הכלולה באתר או אחר, הלקוחה תחויב בעלות משלוח הפריט הראשוני.
 6. עם ביטול העסקה יזוכה אמצעי התשלום שמסרה המשתמשת בניכוי דמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה או 100 ש"ח – לפי הנמוך מבין השניים.

יובהר כי דמי הביטול אינם כוללים את עלות המשלוח אשר תחויב הלקוחה בגינם כפי שצוין בסעיף 5 לעיל.

 1. החלפת מוצר ניתן יהיה לבצע תוך 14 ימים לאחר קבלת הפריט ובהודעה מראש באמצעות הגשת בקשה מתאימה בכתב בלבד באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני eiosbyeinat@gmail.com, יש לפרט בבקשה את הסיבה להחלפת המוצר ופרטי הזמנה.
 2. לאחר החזרת הפריט לכתובת המותג ניתן יהיה לקבל זיכוי, בגובה עלות הפריט שהוחזר לשימוש באתר (קרדיט).
 3. פריטים המשתתפים "במבצע" יש להחזיר עד 7 ימים מרגע הגעת הפריט ללקוחה ולא יאוחר מכך.
 4. פריטים אלו
 5. המותג לא יאפשר ביטול עסקה ו/או החלפת פריט ולא יהא אחראי לכל נזק או חבות במקרים של חשיפת הפריט לתנאים סביבתיים חריגים אשר אינם תואמים לשימוש סביר בפריט ו/או הנחיות השימוש ככל שישנן.
 6. המותג מתחייב לספק ללקוחה פריטים תקינים ואיכותיים כפי שהוגדר בתיאור כל פריט. על הלקוחה לבדוק את הפריט מיד עם קבלתו ולדווח מיד, ולא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת הפריט, למותג על כל אי התאמה או פגם באמצעות בקשה מתאימה בכתב, ולאפשר למותג לתקן את הפגם ו/או אי ההתאמה ולהחליף את הפריט הפגום בפריט תקין שיישלח לאחר החזרת הפריט הפגום. במידה ואי ההתאמה או הפגם לא ניתנים לתיקון ו/או במידה והמשתמשת סירבה למותג, כספה יוחזר לה במלואו ובזאת בלבד והפריט הפגום נשלח והתקבל בידי המותג בכתובת מוהליבר 6, תל אביב.
 7. יובהר כי בנסיבות של ביטול עסקה ו/או החלפה ו/או אי התאמה ו/או פגם – עלויות המשלוח של המוצר יחולו על המשתמשת בלבד.
 8. המותג שומר לעצמו את הזכות לבטל, במקרים מסוימים, הזמנה, לרבות, אך לא רק, במקרים הבאים: במידה ותימצא טעות, לרבות טעות אנוש בפרטי המוצר, מאפייניו, מחירו וכיו"ב כפי שהופיעו באתר; במידה שיתגלה כי הזמנת המוצר נעשתה בניגוד להסכם ו/או בניגוד לתנאי השימוש ו/או תוך פגיעה בצד שלישי. הודעה על ביטול עסקה על ידי הנהלת האתר תימסר למשתמשת באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה על ידה.

 

קניין רוחני

 1. האתר, תוכנו, סימני המסחר בו הכולל תכנים מקוריים ומידע, עיצובי תכשיטים וזכויות הקניין הרוחני אשר שייכות באופן בלעדי למותג eios Jewelry והם בעלי הרשאה בלעדית הנדרשת למעט במפורש אחרת. על שם עשיית שימוש בהם.
 2. השימוש באתר אינו מקנה ללקוחה כל זכות לעשות שימוש בקניינו הרוחני של המותג eios Jewelry ו/או הנהלת האתר.
 3. לפי כך אין להעתיק באופן מלא או חלקי להפיץ, לשדר, לפרסם, להעביר לרשות הציבור, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, לשנות, למכור או להשכיר כל אחד מהתכנים או עיצובי התכשיטים בכל אמצעי כלשהו ללא רשות בראש ובכתב מצד המותג eios Jewelry ו/או הנהלת האתר. שימוש אסור כאמור בתוכן האתר ו/או לוגו האתר ו/או תכני האתר מהווה פגיעה בקניינו הרוחני של המותג eios Jewelry והאחריות להפרה כאמור תחול על הלקוחה על פי כל דין.

 

מדיניות פרטיות

כללי

 1. מדיניות הפרטיות באתר eios Jewelry.
 2. מטרת מדיניות פרטיות זאת הינה להבהיר ולהסביר את מדיניות הפרטיות בדבר השימוש באתר ואת השימושים במידע שנמסר ל eios Jewelry על ידי משתמשי האתר או שנאסף על ידי eios Jewelry  במסגרת השימוש באתר.
 3. המדיניות לא חלה על מידע אשר הוחרג במפורש מתחולתה של המדיניות, לרבות במסגרת תקנון תנאי השימוש שבאתר, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
 4. השימוש באתר מותנה בהסכמתך למדיניות זו ולתנאי השימוש. בעצם השימוש והצפיה באתר ו/או העברת פרטים במסגרתו מאשרת המשתמשת כי קראה את תנאים אלה והיא מסכימה לאמור בהם.

 

 

איסוף מידע

. eios Jewelry עשויה לאסוף ולשמור כל מידע אודות משתמשי האתר שהועבר על ידם או שנאסף על ידה כתוצאה ו/או בקשר עם שימושם. מידע זה הכולל בין היתר שם, כתובת, דוא"ל, טלפון ופרטי התקשרות נוספים הרשומים בטופס הזמנה הנמסר על ידי המשתמשת לצרכים שונים (כגון רכישה באמצעות האתר, רישום למועדון לקוחות eios Jewelry,  רישום לצפייה בתוכן, פניה למוקד שירות לקוחות וכיו"ב). יצוין כי במהלך הצפייה והשימוש באתר ישנם תכנים ו/או שירותים שונים אשר הצפייה ו/או השימוש בהם דורשים לעתים הליך רישום, לרבות רישום למועדון לקוחות eios Jewelry,  במסגרתו ייתכן והמשתמשת תידרש למסור פרטים אישיים תחליט אחרת במועד. מובהר כי המשתמשים אינם מחויבים (על פי חוק או אחרת) למסור פרטים אלה או פרטים אחרים כלשהם לחברה אולם ייתכן כי אי מסירתם יגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר ו/או חלקו (לרבות לצורך ביצוע פעולות במסגרת מועדון לקוחות (eios Jewelry.

בנוסף, מידע הנאסף כתוצאה משימוש ו/או  גלישה באתר כמו סוג הדפדפן בו משתמשת הגולשת באתר, כתובת IP של הגולש, אתרים ותכנים מועדפים על הגולש ועוד. לעניין זה מובהר כי האתר עשוי לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב למיניהן כגון קוקיות ("Cookies"). תוכנות ויישומים אלה מאפשרים איסוף מידע על המשתמשים (כגון מידע בדבר ההעדפות האישיות שלהם) וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמשת, שיפור השירות למשתמשים, שיפור מוצרי החברה, אימות פרטים שהועברו באמצעות האתר, אבטחת מידע וכיו"ב. לעתים הפעלת תוכנות ויישומים אלו מותנית באישור המשתמשת אולם מובהר כי לא בכל המקרים מתבקש אישור כאמור. יצוין כי לעתים ניתן לחסום את השימוש בתוכנות הנ"ל (או למחוק אותן מהדיסק הקשיח של מחשב המשתמשת, במידה ונשמרו שם) באמצעות דפדפן האינטרנט אולם המותג אינו אחראי ו/או שולט על האמור ועל משתמשת המעוניינת לעשות כן לבדוק אפשרות זו בהתאם לדפדפן בו הוא משתמשת. מכל מקום, יש לזכור כי מחיקת הקוקיות או הפסקת קבלתן עלולות למנוע או להגביל את הגישה לאתר ו/או חלקים ממנו.

 

המותג רשאי לאסוף ולשמור כל מידע כאמור לעיל בכל אופן ודרך ולכל תקופה שיבחר, על פי שיקול דעתו הבלעדי. מובהר כי eios Jewelry עשוי לאסוף הן מידע אישי של משתמשות והן מידע שאינו מזוהה, בין היתר לצורך שיפור האתר, מוצרי החברה, השירותים הניתנים על ידה וכיו"ב. בנוסף מובהר כי eios Jewelry רשאית לכלול את המידע שנאסף כאמור במאגר המידע שברשותה.

 

יודגש כי מסירת מידע תלויה בהסכמת הלקוחה וברצונה ולא חלה עליה כל חובה (חוקית או אחרת) למסירת מידע מטעמה והינה רשאית שלא למלא את טופס המיועד למידע כאמור ו/או חלקו (אולם, כאמור, קיימים פרטים שמסירתם הינה תנאי לצפייה ולשימור בתוכן האתר – לרבות לצורך ביצוע פעולות במסגרת מועדון לקוחות eios Jewelry  ).

יובהר כי הנהלת האתר אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת של המידע באתר מפני חדירה של גורמים עיונים ו/או חשיפה של המידע באתר על ידי פעולות אחרות המנוגדות לדין. ככל שצד שלישי יחדור לאתר ו/או יעשה שימוש במידע בכל דרך אחרת, לרבות במקרים המהווים "כוח עליון", לא תהייה למשתמשת כל טענה ו/או תביעה נגד הנהלת האתר.

 

כל המידע שנאסף על ידי האתר יישמר בידי האתר לצרכים המפורטים לעיל, ולא יימסר לצדדים שלישיים כלשהם.

 

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי הנהלת האתר רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל דרך בה תמצא לנכון. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמשת שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר. עשיית שימוש באתר זה מהווה הסכמה לכך מראש.

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטתנו או באחריותנו ועל המשתמשת לשים לב כי לא חלה על האתרים הודעת מדיניות פרטיות זו ולברר את המדיניות הננקטת על ידם בענין.

 

 

שליחת עדכונים ומידע פרסומי

שימוש והזנת מידע באתר על ידי המשתמשת במסגרת הליך ההרשמה למועדון לקוחות eios Jewelry ו/או במסגרת רכישה באמצעות האתר ו/או הזנת כל מידע ו/או כל חומר אחר דרך האתר, המשתמשת מאשרת ל eios Jewelry להשתמש במידע כאמור ולשמור אותו במאגר המידע המנוהל על ידי המותג (להלן – "מאגר המידע") וכן מאשרת המשתמשת כי eios Jewelry  תהיה רשאית לעשות בפרטים שמסרה שימוש לצורך דיוור באמצעות דואר אלקטרוני, טלפון נייד, הודעות MMS, SMS, וכיו“ב של כל מידע הנוגע לeios Jewelry  , למוצריו, להטבות הניתנות על ידו (לרבות הטבות לרכישת מוצרים של צדדים שלישיים), פרסומים שונים, עדכונים, תוכן שיווקי וכיו"ב וכל שימוש אחר המותר לפי דין, והכל מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמשת ולא יזכה את המשתמשת בכל סעד ו/או פיצוי ו/או תמורה כלשהם.

המשתמשת רשאית לבטל הסכמתה זו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב על כך למותג באמצעות דואר אלקטרוני   eiosbyeinat@gmail.com והמותג יפעל בהתאם להודעת המשתמשת, תוך 7  ימי עסקים מעת שהתקבלה אצלה ההודעה כאמור. מובהר כי כל עוד לא התקבלה אצל eios Jewelry   בקשה להסרה מהמאגר ו/או הדיוור כאמור, אין eios Jewelry   בודק את עדכניות ונכונות הפרטים שנמסרו על ידי המשתמשת ו/או הרלבנטיות בדיוור חומר פרסומי כלשהו לאותו משתמשת והיא תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים שנאספו בהתאם לשיקול דעתה כאמור במסמך זה לעיל.

 

שרת

יתכן שהשרת המארח את האתר יהא ממוקם מחוץ לישראל. בכל מקרה אנו נאסוף, נעבד ונשתמש במידע אודות הגולשים אך ורק בהתאם לאמור בהודעת פרטיות זו.

 

 

הפרת התקנון ותנאי השימוש

המשתמשת באתר מתחייבת לשפות את הנהלת האתר ו/או eios Jewelry  בע"מ ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו עקב הפרת התקנון ותנאי שימוש אלה על ידך, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהנהלת האתר, ו/או eios Jewelry  ו/או מי מטעמה זכאים לו על פי דין.

 

המשתמשת תפצה ותשפה את הנהלת האתר ו/או eios Jewelry   בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו בגין כל טענה, תביעה, דרישה, הפסד, אובדן רווח, תשלום, הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו לאתר ו/או לeios Jewelry   בע"מ ו/או למי מטעמה על-ידי המשתמשת כתוצאה מכך שהמשתמשת לא קיימה הוראות התקנון ותנאי השימוש.

 

בעשותה שימוש באתר, המשתמשת נותנת בזאת את הסכמתה לכך כי התחייבותה זו לשיפוי תחול בכל מקרה, בין אם האתר ו/או eios Jewelry  בע"מ ו/או מי מטעמה הם צד לתובענה ובין אם לאו.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשלם המשתמשת את סכומי הנזק הנובעים מאחריותה, כאמור לעיל, מיד עם דרישתה הראשונה של הנהלת האתר ו/או eios Jewelry  בע"מ ו/או מי מטעמה. דרישת תשלום כאמור תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של הנהלת האתר ו/או eios Jewelry  בע"מ ו/או צד שלישי בגין הנזק שנגרם באותו עניין.

 

המשתמשת תהייה מנועה מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי eios Jewelry   בע"מ ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמשת לנזק כאמור. 

הדין החל וסמכות שיפוט

 1. הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד.
 2. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם מדיניות פרטיות זו והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

 

ניתן לפנות אלינו בכל הקשור במדיניות הגנת הפרטיות, לרבות בקשר עם מידע אשר הועבר מטעמך לאתר ו/או נאסף אודותיך אצלנו בעקבות שימושך באתר, באמצעות עמוד "צור קשר" באתר ו/או פניה טלפונית למוקד שירות הלקוחות שלנו טל: 054-6700488 בשעות הפעילות (ימי א'-ה' בשעות 9-18) ואנו מתחייבים להשיב לפנייתך בתוך 7 ימי עסקים.